Inzenden van de politieke tekeningen over het afgelopen parlementaire jaar (lopend van 1 juni 2019 - 3 juli 2020) kan tot en met 5 juli 2020. Inzenden gaat uitsluitend digitaal. De tekeningen worden beoordeeld door de jury die in juli en augustus bijeen komt.  

De gevraagde inzending bestaat dit jaar uit: 

Drie prenten, gepubliceerd tussen juni 2019 en 4 juli 2020 in een Nederlandse krant of tijdschrift, en/of op een digitaal nieuwsmedium. In hoge resolutie (minimaal 300 dpi/A4 en bij voorkeur niet groter dan 2 MB), met bijschrift en publicatiedatum.
Een zelfportret en een korte biografie. Als je dat in het verleden al hebt gedaan, kun je ook een nieuwe versie van je zelfportret en/of biografie sturen.

(* = verplicht veld.)Pseudoniem tekenaar en eventueel 'echte' naam
dd/mm/yyyyWe hebben voor het overzicht op deze website een korte biografie nodig van de tekenaar (max. 50 woorden). Als jouw biografie al op deze website staat en die volstaat, dan hoef je hier niets in te vullen. Mochten er aanvullingen zijn of een nieuw portret, dan kan je dit natuurlijk aangeven.


Invullen per tekening

NB: Uploaden kan bij de volgende stap.
Bereid je bestanden voor door de volgende naamgeving aan te houden: jaar-maand-dag_auteur_titel.bestandsformaat (Dus bijvoorbeeld: 20-03-21_AuteursNaam_Titel.jpg). Op deze manier kunnen we de inzendingen het beste verwerken.
Daarnaast ontvangen we graag van elke deelnemer een getekend zelfportret (als je die in voorgaande jaren al had opgestuurd hoeft dit niet), die kun je straks ook meesturen in het upload-gedeelte. (Liefst: AuteursNaam_portret.jpg)Tekening 1


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.Tekening 2


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.Tekening 3


Korte uitleg van de actualiteit/gebeurtenis waarop de tekening is gebaseerd. Maximaal 30 woorden.


dd/mm/jj


Naam krant, tijdschrift, website, etc.