Stichting Pers & Prent

Postbus 10125
1001 EC  Amsterdam
inktspot@persenprent.nl
06 - 111 31 500 (Saskia van Loenen, voorzitter)

(Kijk voor overige bestuursleden op de pagina 'Pers & Prent', zie blokje bovenaan elke pagina.)

www.persenprent.nl
Twitter: @PersPrent
Facebook: Stichting Pers & Prent 

Exposities INKTSPOT:
Aldje Bertrams (curator)
aldje@bertrams.demon.nl
06 - 557 959 26

IBAN: NL74 INGB 0007 5833 12 (Stichting Pers & Prent, Amsterdam)

RSIN/ fiscaal nummer ANBI: 804100536