Stichting Pers & Prent houdt van de politieke tekening, zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting en geeft het vrije (teken)beeld een stem. Dit doet zij o.a. als organisator van de jaarlijkse Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Daarnaast organiseert Pers & Prent de expositie INKTSPOT met de 100 beste inzendingen waaronder de winnaar, die direct na de prijsuitreiking (eind september in Nieuwspoort) op een aantal plekken te zien zal zijn. Tevens geeft de stichting in samenwerking met uitgeverij Bas Lubberhuizen het boek INKTSPOT uit, waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen.

De tekeningen bieden een unieke kijk op de recente geschiedenis van Nederland.

De stichting werd in 1980 opgericht met als doel het verzamelen, exposeren, informeren en publiceren van tekeningen, prenten en literatuur op het gebied van de politieke satire. De jaarlijkse Inktspotprijs bestaat sinds 1994.

Pers & Prent krijgt geen subsidie van het Rijk en is afhankelijk van geldelijke bijdragen van sponsors, zoals Stichting Democratie en Media en Nieuwspoort. Sinds deze zomer konden wij daar tot onze vreugde enkele media aan toevoegen (De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, NRC en Trouw). Daarnaast kunnen mensen de stichting steunen door Vriend te worden van Pers & Prent.

Stichting Pers & Prent is sinds eind 2015 versterkt met de komst van twee nieuwe bestuursleden; Saskia van Loenen (sinds 2016 ook voorzitter), eindredacteur, coördinator Amsterdambijlage NRC Handelsblad en columnist, en Jean-Pierre Geelen, columnist en journalist bij de Volkskrant. Zij hebben zich ten doel gesteld meer aandacht te genereren voor de stichting en de tekenaars waar Pers & Prent zich voor inzet. Per 2016 zijn daarom een aantal zaken veranderd. Met een nieuwe website, verruimde mogelijkheden voor tekenaars werk in te zenden voor de Inktspotprijs en door meer gebruik te maken van (social) media moet de prijs en alles wat daarmee samenhangt meer bekendheid krijgen. De eerste resultaten daarvan zullen hopelijk dit jaar nog zichtbaar worden.

In april 2016 is het bestuur verder uitgebreid met Serge Steijn, beeldend kunstenaar, en Eva Krook, werkzaam in de marketingcommunicatie in met name de culturele sector. Het volledige bestuur vindt u elders op deze pagina.

Sinds april 2016 heeft Pers & Prent behalve een nieuwe website ook een nieuw jasje: het logo met de wesp is ontworpen en getekend door Len Munnik.

Lees meer!