Stichting Pers & Prent houdt van de politieke tekening, zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting en geeft het vrije (teken)beeld een stem. Dit doet zij o.a. als organisator van de jaarlijkse Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Daarnaast organiseert Pers & Prent de expositie Inktspot met alle inzendingen waaronder de winnaar, die direct na de prijsuitreiking (altijd op de vierde dinsdag van september in Perscentrum Nieuwspoort) op een aantal plekken te zien zal zijn. Tevens geeft de stichting de catalogus Inktspot uit, waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen.

De tekeningen bieden een unieke kijk op de recente geschiedenis van Nederland.
Missie

Stichting Pers & Prent stimuleert en promoot het werk van politiek tekenaars in Nederland. De stichting stelt zich ten doel de kennis over, het inzicht in en de beleving van de politieke prent in Nederland, maar ook daarbuiten uit te breiden door middel van het collectioneren, conserveren en exposeren van de politieke tekening in al zijn verschijningsvormen en perspectieven, en daarmee het werk van de tekenaars voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Een gezonde, democratische samenleving heeft getalenteerde tekenaars nodig om haar scherp te houden, een spiegel voor te houden en tegelijk te vermaken. Pers & Prent ziet de spotprent als een unieke manier om commentaar te leveren op de maatschappij en op de politiek. De stichting zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting en geeft het vrije beeld een podium.
De hoofdactiviteit van Stichting Pers & Prent is het organiseren van de jaarlijkse Inktspotprijs, sinds 1994 de belangrijkste prijs voor politiek tekenaars.

Beleid

De vrijheid van de tekenaar is allang niet meer vanzelfsprekend. Door de wereldwijde bedreigingen en toenemende censuur van tekenaars is ook de vrijheid van de tekenaar veranderd. Dat geldt speciaal in tijden waarin social media voor een steeds snellere verspreiding zorgen en waarmee tegelijkertijd ook de ophef rond een tekening veel sneller uit de hand kan lopen. Feit is dat de vrijheid van meningsuiting, ook als het gaat om de politieke prent, steeds verder onder druk is komen te staan door intolerantie en een toenemend dogmatisch denken.
Een spotprent fungeert, net als het geschreven woord, als een controlerende en in een democratie onontbeerlijke factor, die misstanden aan de kaak stelt en aanzet tot discussie. De vrijheid van meningsuiting is helaas ook in ons land niet altijd vanzelfsprekend.
Door als stichting aandacht te blijven vragen voor bovengenoemde zaken, het werk van politiek tekenaars onder de aandacht te brengen en de vrijheid van deze vorm van meningsuiting te blijven benadrukken, proberen we het noodzakelijke debat levend te houden en tekenaars waar nodig aan te moedigen. Daarnaast brengen we een groot publiek jaarlijks in aanraking met het unieke ambacht van de politiek tekenaar.
Dit alles doet Stichting Pers & Prent door onder meer jaarlijks de Inktspotprijs uit te reiken; de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Maar ook door het organiseren van de tentoonstelling Inktspot! Een expositie van alle inzendingen die langs vele locaties in binnen- en buitenland reist, en daarmee een breed publiek in aanraking brengt met de politieke tekening.

Tevens probeert Stichting Pers & Prent een stem te geven aan tekenaars in binnen- en buitenland die op welke manier dan ook worden gehinderd in de uitvoering van hun vak. Pers & Prent participeert in projecten die deze doelstelling uitdragen en werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten, Perscentrum Nieuwspoort, Cartoon Movement en diverse dag- en weekbladen.

Stichting Pers en Prent

De stichting werd in 1980 opgericht door Hans IJsselstein Mulder met als doel het verzamelen, exposeren, informeren en publiceren van tekeningen, prenten en literatuur op het gebied van de politieke satire. De jaarlijkse Inktspotprijs bestaat sinds 1994.

Pers & Prent krijgt geen subsidie van het Rijk en is afhankelijk van geldelijke bijdragen van sponsors, zoals Beeld en Geluid, Nieuwspoort en dagblad Trouw. Daarnaast kunnen mensen de stichting steunen door Vriend te worden van Pers & Prent.

Jaarrekening en -verslag 2023

Jaarrekening 2023.pdf

Jaarverslag 2023 .pdf

Jaarrekening en -verslag 2022

Jaarrekening 2022.pdf

Jaarverslag 2022.pdf


ANBI

Stichting Pers & Prent is een zogeheten 'ANBI': een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw geldelijke bijdrage aan stichting Pers & Prent aftrekbaar is als gift bij de Belastingdienst.

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 804100536


Beloningsbeleid

De voorzitter en overige bestuursleden doen hun werk voor de stichting onbetaald en ontvangen slechts een onkostenvergoeding. Alle werkzaamheden zijn vrijwilligerswerk.


Jaarrekening

Hieronder de pdf's met de jaarrekeningen 2014-2021. 

Jaarrekening 2014.pdf
Jaarrekening 2015.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2018.pdf
Jaarrekening 2019.pdf
Jaarrekening 2020.pdf

Jaarrekening 2021.pdf

Rekeningnummer / IBAN: NL74 INGB 0007 583312 (Stichting Pers & Prent, Amsterdam)