Stichting Pers & Prent houdt van de politieke tekening, zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting en geeft het vrije (teken)beeld een stem. Dit doet zij o.a. als organisator van de jaarlijkse Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar. Daarnaast organiseert Pers & Prent de expositie INKTSPOT met de 100 beste inzendingen waaronder de winnaar, die direct na de prijsuitreiking (eind september in Nieuwspoort) op een aantal plekken te zien zal zijn. Tevens geeft de stichting in samenwerking met uitgeverij Bas Lubberhuizen het boek INKTSPOT uit, waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen.

De tekeningen bieden een unieke kijk op de recente geschiedenis van Nederland.

De stichting werd in 1980 opgericht met als doel het verzamelen, exposeren, informeren en publiceren van tekeningen, prenten en literatuur op het gebied van de politieke satire. De jaarlijkse Inktspotprijs bestaat sinds 1994.

Pers & Prent krijgt geen subsidie van het Rijk en is afhankelijk van geldelijke bijdragen van sponsors, zoals Stichting Democratie en Media en Nieuwspoort. Sinds deze zomer konden wij daar tot onze vreugde enkele media aan toevoegen (De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, NRC en Trouw). Daarnaast kunnen mensen de stichting steunen door Vriend te worden van Pers & Prent.

Stichting Pers & Prent is sinds eind 2015 versterkt met de komst van twee nieuwe bestuursleden; Saskia van Loenen (sinds 2016 ook voorzitter), eindredacteur, coördinator Amsterdambijlage NRC Handelsblad en columnist, en Jean-Pierre Geelen, columnist en journalist bij de Volkskrant. Zij hebben zich ten doel gesteld meer aandacht te genereren voor de stichting en de tekenaars waar Pers & Prent zich voor inzet. Per 2016 zijn daarom een aantal zaken veranderd. Met een nieuwe website, verruimde mogelijkheden voor tekenaars werk in te zenden voor de Inktspotprijs en door meer gebruik te maken van (social) media moet de prijs en alles wat daarmee samenhangt meer bekendheid krijgen. De eerste resultaten daarvan zullen hopelijk dit jaar nog zichtbaar worden.

In april 2016 is het bestuur verder uitgebreid met Serge Steijn, beeldend kunstenaar, en Eva Krook, werkzaam in de marketingcommunicatie in met name de culturele sector. Het volledige bestuur vindt u elders op deze pagina.

Sinds april 2016 heeft Pers & Prent behalve een nieuwe website ook een nieuw jasje: het logo met de wesp is ontworpen en getekend door Len Munnik.

Onze missie

Stichting Pers & Prent

De stichting Pers & Prent stimuleert en promoot het werk van cartoonisten in Nederland.

Een gezonde, democratische samenleving heeft getalenteerde cartoonisten nodig om haar scherp te houden, te spiegelen en te vermaken. Pers & Prent ziet de spotprent als een unieke manier om commentaar te leveren op die maatschappij en op de politiek. De stichting zet zich in voor de vrijheid van meningsuiting en geeft het vrije (teken)beeld een stem.

De hoofdactiviteit van stichting Pers & Prent is het organiseren van de jaarlijkse Inktspotprijs, sinds 1994 de belangrijkste prijs voor cartoonisten. Ook organiseert zij de bijbehorende expositie INKTSPOT met de beste 100 cartoons van het jaar, en is zij mede-uitgever van het gelijknamige boek, waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen.


Beleid

De recente aanslagen en bedreigingen op cartoonisten, niet alleen in verre landen maar ook in onze buurlanden en Nederland zelf, laten zien dat de vrijheid van meningsuiting als het gaat om het (teken)potlood, steeds verder onder druk komt te staan. Als gevolg van onder meer de aanslag op Charlie Hebdo en de Deense 'cartoonrel' voelen veel tekenaars zich geremd in hun uitingen.

Daarnaast fungeert een cartoon, net als het geschreven woord en uiteraard de journalistiek, als een controlerende en in een democratie dus onontbeerlijke factor, die misstanden aan de kaak stelt en tot discussie kan leiden. Alleen al daarom moet er een organisatie zijn die het opneemt voor cartoonisten, want ook in ons land zijn vrij recente voorbeelden te geven van tekenaars die in de problemen kwamen omdat zij 'te ver' zouden zijn gegaan. De vrijheid van meningsuiting is zelfs in ons vrije land niet altijd vanzelfsprekend.

Door aandacht te blijven vragen voor bovengenoemd probleem, het werk van cartoonisten te promoten en de vrijheid van deze vorm van meningsuiting te blijven benadrukken, waar mogelijk ook in de media, steken we alle politiek tekenaars een hart onder de riem en geven we deze beroepsgroep een stem, houden we het noodzakelijke debat levend en brengen we een groot publiek jaarlijks in aanraking met het fraaie ambacht van de politieke tekening, wat weer tot extra begrip leidt voor de netelige positie waarin zij zich soms (in ons land) of vaak (verder weg) bevinden.

Dit alles doet stichting Pers & Prent door jaarlijks de Inktspotprijs te organiseren, een tentoonstelling met de beste 100 cartoons van het jaar te ontwikkelen (die het hele land doorreist), jaarlijks een boek met deze beste 100 cartoons uit te geven, en zich te roeren in het maatschappelijk debat rond de vrijheid van meningsuiting.


ANBI

Stichting Pers & Prent is een zogeheten 'ANBI': een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw geldelijke bijdrage aan stichting Pers & Prent aftrekbaar is als gift bij de Belastingdienst.

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 804100536


Beloningsbeleid

De voorzitter en overige bestuursleden doen hun werk voor de stichting onbetaald en ontvangen slechts een onkostenvergoeding. Alle werkzaamheden zijn vrijwilligerswerk.


Jaarrekening

Hieronder de pdf's met de jaarrekeningen 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. 

Jaarrekening 2014.pdf
Jaarrekening 2015.pdf
Jaarrekening 2016.pdf
Jaarrekening 2017.pdf
Jaarrekening 2018.pdf


Rekeningnummer / IBAN: NL74 INGB 0007 583312 (Stichting Pers & Prent, Amsterdam)