Eliane Gerrits (1960) tekende jaren voor NRC
Handelsblad
en Elsevier/EW magazine toen zij eind
2020 gevraagd werd wekelijks een politieke tekening
voor EW magazine te maken. Sindsdien heeft zij een
hele pagina waarop zij kan doen waar ze zin in heeft.
Alleen binnenlandse politiek, dat wel.

Eliane krijgt daarnaast veel – goed betaald – commercieel
werk via haar agent Comic House.

www.elianegerrits.nl