Arend van Dam (1945) maakt politieke tekeningen over onderwerpen als nationale en internationale politiek, economie, milieu en mensenrechten. Zijn werk verscheen onder meer in Weekblad De Tijd, Hervormd Nederland, Nieuwe Revu, Het Financieele Dagblad, Agrarisch Dagblad, Centraal Weekblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Tribune en Nieuw Israelitisch Weekblad. Internationaal publiceerde hij in The New York Times en Courrier International. Hij ontving verschillende prijzen, o.a. de Gouden Dadel (Italië) en de Junior InktSpot Prijs (Amsterdam).

arendvandam.com