De portretten van Gijs Kast (1983) zijn ontdaan van iedere vorm van verheerlijking. Dit levert een confronterende weergave op, die de menselijkheid van de geportretteerde benadrukt. Kast laat zien wat normaliter wordt verhuld en gebruikt zijn humor om de pijnlijke kant van de onthulling ‘draaglijk’ te maken. Kast haalt het venijn in je naar boven en gunt je het plezier van een sarcastische blik. - Tekst Robert Jan Verhagen

www.gijskast.com